Διαχείριση Λογισμικού
Η διαχείριση αποτελεσματικότητας  αποτελεί λογισμικό παρακολούθησης της  ικανότητας και απόδοσης των επιχειρήσεων  διαχειρίζοντας  τις εγκατεστημένες εφαρμογές (λογισμικό), με σκοπό :


ό  Eξασφάλιση υψηλού  χρόνου απρόσκοπτης λειτουργίας  σε  διακομιστές (servers) , σταθμούς εργασίας
ό  Προτεραιότητα και συνεργασία εγκατεστημένων εφαρμογών

Η ικανότητα διαχείρισης της απόδοσης περιλαμβάνει:
·         Παρακολούθηση των  διακομιστών
·         Παρακολούθηση  βάσεων  δεδομένων,
·         Έλεγχο ορθής λειτουργίας των υπηρεσιών δικτύου,
·         Παρακολούθηση απεικόνισης,
·      Παρακολούθηση cloud και μια σειρά από άλλες δυνατότητες διαχείρισης εφαρμογών που θα βοηθήσουν τους διαχειριστές πληροφορικής να χειρίζονται με το λιγότερο δυνατό κόστος και βέλτιστη απόδοση  τους πόρους τους.