Υποστήριξη ΕπικοινωνίαςΕπίπεδα:
 
  • Λογισμικό (ομοιογενές περιβάλλον για πλατφόρμες Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης πελατών)
  • Συγκεντρωτικά Κεντρικά Συστήματα
  • Ανομοιογενή φάκελο μέσω Συστημάτων Middleware
  • Yλικό-Hardware (Ενσύρματο, ασύρματο, Δορυφορικά Συστήματα)
  • Ενσωμάτωση Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Εφαρμογή εταιρικής στρατηγικής επικοινωνίας και δραστηριοτήτων με την χρήση Κοινωνικής δικτύωσης.