Πλατφόρμες Middleware και ανάπτυξη

Κάθε επιχείρηση έχει μια σειρά από πληροφοριακά συστήματα που εξελίσσονται καθώς επιχείρηση αναπτύσσεται. Όσο  περισσότερες υπηρεσίες παρέχονται από την επιχείρηση, τόσες  περισσότερες πλατφόρμες / λογισμικό , συνήθως,  χρησιμοποιούνται με αποτέλεσμα την αυξανόμενη πολυπλοκότητα της υποδομής, αυξάνοντας το κόστος και επομένως, μειώνοντας την αποδοτικότητα του.
Εδώ εμφανίζονται οι εφαρμογές Middleware.

Η εταιρεία WEKNOW παρέχει τις υπηρεσίες ολοκλήρωσης που απαιτούνται για να την ενοποίηση ή σύνδεση ενός συστήματαος  με  ένα άλλο απρόσκοπτα, με σκοπό το μέγιστο όφελος , ακρίβεια και εξοικονόμηση  χρόνου για την επιχείρηση.

Οι πλατφόρμες Middleware χρησιμοποιούν σύγχρονα πρωτόκολλα εξέλιξης της τεχνολογίας ώστε  να παρέχουν την καλύτερη δυνατή δια-λειτουργικότητα, βγάζοντας το καλύτερο αποτέλεσμα από τα υφιστάμενα συστήματα.

Στην εταιρεία  WEKNOW, αναπτύσσουμε λογιμικά  για τη γεφύρωση, ενοποίηση, επικοινωνία  των κληρονομημένων (υπαρχόντων) συστημάτων με στόχο τη κατά το δυνατόν ομοιομορφία , ταχύτητα και ποιοτική πληροφόρηση.