Συστημα Μετρησης Παροχής Υπηρεσιών-Εστιατόριο Ολύμπια ΙΙ Κως(28/06/2013)Σύστημα Μέτρησης Παροχής Υπηρεσιών
Έργο Eσταιτόριο Ολύμπια ΙΙ
By WeKnow

Το σύστημα μέτρησης παροχής υπηρεσιών που δημιούργησε η WeKnow ειδικά για το εστιατόριο Ολύμπια ΙΙ, αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο παρέχει την δυνατότητα μέτρησης παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σκοπός κάθε επιχείρησης, αποτελεί η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Η εταιρεία μας δημιούργησε το κατάλληλο εργαλείο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης Ολύμπια ΙΙ, το οποίο άμεσα καταγράφει και  αναλύει τις απόψεις των πελατών της επιχείρησης, στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν μεγιστοποίηση της ικανοποίησης τους.

Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο, πλήρως παραμετροποιήσιμο και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και ανάγκες της συγκεκριμένης επιχείρησης, το οποίο, μέσω μιας βάσης δεδομένων, άμεσα καταγράφει και  αναλύει τις απαντήσεις των πελατών,  με τέτοιο τρόπο, παρέχοντας την δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων, διαμορφώνοντας  έτσι μια πλήρη εικόνα για την επιχείρηση.

Αυτό επιτρέπει στην επιχείρηση να διαχωρίσει τα δυνατά ή αδύνατα σημεία της και να επέμβει άμεσα, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες της και στοχεύοντας πάντα στην μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της.

Γλώσσες:

Ελληνική
Αγγλική
Γαλλική
Ιταλική
Γερμανική
Ολλανδική
Τουρκική
ΡωσικήΠλατφόρμες λειτουργίας:

Android
IOS ( Iphone 3, 3S, 4, 4S, 5 )
Blackberry
Samsung Galaxy (όλες οι versions)
Tablet (Android)
Windows Mobile
Όλοι οι  browsers