Εξυπηρέτηση & Υποστήριξη Υπηρεσιών

Η εταιρεία WEKNOW προσφέρει επαγγελματική τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες για  υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, διακομιστές (servers), εκτυπωτές και δίκτυα, τα οποία περιλαμβάνουν:
 •  Επισκευή υπολογιστών
 •  Ανίχνευση και Αφαίρεση Ιών
 •  Εγκατάσταση των Windows
 •  Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου ADSL
 •  Ανάκτηση δεδομένων
 •  Αναβαθμίσεις Υπολογιστών (Hardware/ Software)
Για εταιρικούς πελάτες προσφέρουμε:
 • Μηνιαία σύμβαση παροχής υπηρεσιών
 • Απομακρυσμένη Υποστήριξη
 • Επαγγελματική υποστήριξη ενσύρματων και ασύρματων δικτύων
 • Ανάλυση Κινδύνου
 • IP Τηλεφωνία
 • Δομημένη καλωδίωση Αλλαγή / Αφαίρεση / Πιστοποίηση
 • Επισκευή Υπολογιστών Γραφείου
 • Ανίχνευση και Αφαίρεση Ιών
 • Εγκατάσταση Windows
 • Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου ADSL
 • Ανάκτηση  Δεδομένων
 • Αναβαθμίσεις Υπολογιστών (Hardware/ Software)